Proposta de rebranding para Printlar

Proposta de rebranding para a empresa Printlar (logotipo e estacionário).

ANO 2015
  • Design Gráfico
  • Logotipo
  • Estacionário
inwl_accessProposta de rebranding para Printlar